Intern reglement

1: Voorstelling

Het intern regelement heeft als doel het doel het doen en laten van onze£
club uit te leggen aan zowel onze leden, bestuursleden, gemeente,
verzekering als alle andere instanties waar onze vereniging mee in contact
treedt. Deze brochure is een aanvulling op onze statuten, die bij de Raad
van Beheer opvraagbaar zijn.
Om een evenwicht te behouden in onze vereniging, zijn onze leden te
vinden onder de recreanten, families en personen met zin voor competitie.
Onze doelgroep is daarmee zeer gespreid vanaf de leeftijd van 9 tot en met
99 jaar. Ouders van kinderen in de leeftijd tussen 9 en 15 jaar dienen bij
inschrijving van hun kind een contract te ondertekenen. Tot en met de
leeftijd van 15 jaar schrijven kinderen zich in gezelschap van een ouder

2: Lidmaatschap

• Eenmalig spelen 4,00 euro
• lidkaart 25,00 euro
• lidkaart 55,00 euro
• promotie 50,00 euro

Alle mogelijkheden zijn persoons- en seizoensgebonden.
De betalingswijze is per mogelijkheid nader bepaald.

Eenmalig spelen 4 euro
Voor wie ?

• voor leden die vrienden of familie en kennissen willen laten meegenieten van het badmintonnen
• voor personen die slechts af en toe komen spelen.

Voorwaarden

Meldt vooraf dat u éénmalig komt meespelen en betaal 4 euro aan een
bestuurslid. U kunt het bedrag van 4 euro ook overmaken op het
rekeningnummer van de club (zie clubgegevens), onder vermelding van
speeldatum en volledige naam .

Opmerkingen

• Hiermee bent u geen lid van de club en dus niet verzekerd via de club.
• De club verwacht correcte kleding (geschikt schoeisel en sporttenue)
• Voor nieuwkomers is er de mogelijkheid eenmalig gratis mee te spelen
ter kennismaking

Lidkaart 25 euro
Voor wie:

• Personen jonger dan 12 jaar
• voor volwassenen na 1 februari in het jaar (half seizoen abonnement)

Opmerkingen:

Deze personen zijn lid van de club en dus verzekerd, maar ontvangen
geen pluimen.
Het lidgeld kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de club,
onder vermelding van de volledige naam en type lidgeld.
Het lid dient tevens het gegevensblad in te vullen via één van de
bestuursleden. Het lid is pas verzekerd na betaling van het lidgeld!
De ouders dienen akkoord te gaan met het intern reglement omtrent de
verantwoordelijkheid van en naar de kinderen. Meer informatie kan u
vragen aan onze bestuursleden.

 Lidkaart 55 euro
Voor wie?

• Voor iedereen vanaf 12 jaar van 1 september 2011 tot 1 juli 2012

Voorwaarden:

Het lidgeld dient te worden overgemaakt op het rekeningnummer van de
club, onder vermelding van de volledige naam en type lidgeld.
Het lid dient tevens het gegevensblad in te vullen via één van de
bestuursleden. Het lid is pas verzekerd na betaling van het lidgeld!

Opmerkingen:

• deze leden ontvangen een koker pluimen van de club en hebben recht
op korting bij uitstappen e.d.

 Lidkaart 50 euro
Voor wie?

• bestaande leden die voor 1 september van het nieuwe seizoen het lidgeld
voldoen via het rekeningnummer van de club

Opmerkingen:

Voor deze personen gelden dezelfde voorwaarden als voor leden met een
lidkaart van 55 euro

 3: Ledenvoordelen

Elk lid van onze vereniging heeft:

• Voorrang op de velden ten opzichte van niet-leden
• Recht op een korting van 10 % in onze clubwinkel “Polysport nv”,
Mechelsesteenweg 145 te Wezembeek-Oppem
• Recht op een gratis koker pluimen van het merk Yonex Mavis 300 geel
(lidgeld 50 of 55 euro)
• Een verzekering tegen sportongevallen, gerelateerd aan het badminton
binnen de club. Indien men reeds oude blessures heeft, dient men een
doktersattest te hebben waarin wordt verklaard dat betrokkene mag
sporten. Ook eventuele zwangerschappen dienen te worden vermeld.
• Stemrecht op de algemene vergadering
• Recht op korting bij deelname aan de culturele uitstap. Het lid kan tevens
familie/vrienden meebrengen op de uitstap
• De mogelijkheid deel te nemen aan externe clubtornooien
• De mogelijkheid deel te nemen aan het intern clubtornooi
(indien van toepassing)

4: Richtlijnen

Binnen de club gelden de volgende richtlijnen:

• De leden dienen voorzien te zijn van sportkleding met sportschoenen die
geschikt zijn voor de zaal
• Voor het omkleden en douchen kan gebruik worden gemaakt van de
kleedkamers in de Steenberg
• Bij het introduceren van een nieuw lid of bij eenmalig spelen dient men
dit vooraf te melden bij een bestuurslid
• De zaal dient proper te worden achtergelaten, dus geen blikjes,
verpakkingen en pluimen achterlaten
• De buitenste lijnen van de velden van de andere spelers dienen te
worden gerespecteerd
• Indien er mensen langs de kant wachten, dient men op tijd te rouleren
• Op zondagen mogen er volledige matchen worden gespeeld
• Indien u lid wordt van de club, gaan wij ervan uit dat u de reglementen
van de club en de spelregels van het badminton respecteert
• Bij het niet betalen van de lidgelden wordt de betreffende persoon niet
als lid van de club beschouwd.

 

Je kan het intern reglement hier ook downloaden Intern Reglement.